RODO


RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI Klauzula informacyjna – dla klientów usług noclegowych Willi Leśny Domek, ul. Turystyczna 24, 58-580 Szklarska Poręba.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Lucyna Żywicka.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych – lesny.domek@onet.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy na podstawie: Art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5. Za Pani/Pana zgodą dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będę przez okres niezbędny do realizacji celu.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.